Jedlovszky Pál szakmai önéletrajza


Letölthető oktatási anyagok

Kolloidika tantárgy
(nappali, levelező)

elso.ppt

micella.ppt

fluid-fluid.ppt

szilard.pptKémia fizikai alapjai című tantárgy
(levelező)

Kémiafizikai alapjai

1967. szeptember 14-én születtem Budapesten. Egyetemi tanulmányaimat 1986 és 1991 között végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának vegyész szakján, ahol 1991-ben okleveles vegyész képesítést szereztem. Kandidátusi disszertációmat 1996 őszén, MTA Doktori értekezésemet pedig 2007 novemberében védtem meg. 2010 áprilisában az ELTE Kémiai Intézetében habilitált doktori címet szereztem.

     1991-92-ben Soros ösztöndíjasként 9 hónapot töltöttem az Oxfordi Egyetem Clarendon Laboratóriumában a Dr. Robert L. McGreevy által vezetett kutatócsoportban. Magyarországra hazatérve 1992 és 1995 között TMB ösztöndíjasként, majd 1995 és 1997 között tudományos segédmunkatársként dolgoztam az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetének Oldatkémiai osztályán Pálinkás Gábor csoportjában. 1995-ben három hónapot töltöttem a Trentoi Egyetem (Olaszország) Fizika Tanszékén Renzo Vallauri vendégeként. 1996 októberétől Állami Eötvös ösztöndíjasként kilenc hónapot ismét a Trentoi Egyetem Fizika Tanszékén töltöttem. 1997-től 2000-ig a Mount Sinai School of Medicine (New York University) Élettani és Biofizikai Tanszékén dolgoztam Mihaly Mezei csoportjában, ebből kilenc hónapig Állami Eötvös ösztöndíjasként. 2000-2001-ben a Trentoi Egyetem Fizika Tanszékén vendégkutató, a Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai Informatika Tanszékén meghívott kutató voltam. 2001-2010 között az ELTE Kémiai Intézetében tudományos ösztöndíjas voltam (2001-2003: Magyary Zoltán ösztöndíj, 2003-2007: Békésy György ösztöndíj, 2007-2010: Bolyai János kutatási ösztöndíj). 2008 óta tudományos tanácsadóként dolgozom az MTA Műszaki Analitikai Kémiai kutatócsoportjában, 2009 februárja óta az egri Eszterházy Károly Főiskola Kémiai, Borászati kémiai és Borászati tanszékének munkatársa (2009-2010: egyetemi docens, 2010-től egyetemi tanár), az ELTE Kémiai Intézetének pedig címzetes egyetemi docense vagyok.

     A tudományos kutatómunkába egyetemi tanulmányaim során kapcsolódtam be Ruff Imre vezetésével. Tudományos diákköri munkásságomért 1991-ben Pro Scientia Aranyérmet kaptam. Kutatási területem a nem kristályos, kondenzált fázisú anyagok tömbfázisbeli és határfelületi egyensúlyi szerkezetének vizsgálata számítógépes szimulációs módszerekkel. Kandidátusi munkám során molekuláris folyadékok szerkezetét tanulmányoztam Monte Carlo szimulációval. Az utóbbi években lipid membránok és más fluid határfelületek tulajdonságainak, valamint különféle adszorpciós jelenségeknek a számítógépes szimulációja került érdeklődésem középpontjába. A kutatásaim eredményeiből több mint százhúsz tudományos közlemény készült, melyeknek szerzője vagy társszerzője vagyok.

     Az ELTE Természettudományi Karán folyó oktatásban 2001 óta veszek részt. 2004 óta „A Monte Carlo módszer és határfelületi alkalmazásai” címmel rendszeresen speciálkollégiumot is tartok. Oktatóként több hallgató tudományos diákköri, illetve diplomamunka témavezetője voltam. Hallgatóimmal ötven megjelent vagy közlésre elfogadott közös publikációm van. 2005-ben tudományos diákköri hallgatóm, Pártay Lívia témavezetésemmel az OTDK Kémia-Vegyipar szekciójában I díjat, majd Pro Scientia Aranyérmet nyert. Később, témavezetésemmel dolgozó doktoranduszként elnyerte a L’Oreal Magyarország és az UNESCO „Nőkért és a tudományért” ösztöndíját. Darvas Mária témavezetésemmel készített diplomamunkája 2009-ben elnyerte a Magyar Kémikusok Egyesülete nívódíját. Témavezetésemmel Pártay Lívia 2009 júniusában, Hantal György pedig 2010 novemberében az ELTE Kémiai Doktori Iskolájában Ph.D. fokozatot szerzett. Pojják Katalin 2008 szeptemberétől, Darvas Mária pedig 2009 szeptemberétől témavezetésemmel az ELTE Kémiai Doktori Iskolájának hallgatója.

     1994 és 1996 között, majd 2002 óta folyamatosan OTKA projekt témavezetője vagyok. 2002 és 2005 között egy három ország négy kutatócsoportját összefogó, INTAS által támogatott kutatási projekt (”Advanced investigation of free volume properties of saturated and unsaturated phospholipid, and mixed phospholipid/cholesterol membranes”) tudományos koordinátora voltam. Az European Molecular Liquids Group nevű tudományos szervezetnek 1993, a Pro Scientia Aranyérmasek Társaságának 1992-es megalakulása, a Magyari Zoltán Ösztöndíjasok Társaságának 2001 óta vagyok a tagja. Pro Scientia Aranyérmasek Társaságának 1992 és 1996 között egyik ügyvivője, a Magyari Zoltán Ösztöndíjasok Társaságának 2007-2008 között társelnöke voltam. 2010 novembere óta az Eszterházy Károly Főiskola Professzori Tanácsának titkára vagyok.

     1992-be letettem a Cambridge Advanced English angol nyelvvizsgát.