Dr. Murányi Zoltán

Főiskolai státusz:
tanszékvezető főiskolai tanár

Diploma, tudományos fokozat:
     a/ iskolai végzettség:
     Kossuth Lajos Tudományegyetem, matematika-kémia szakos középiskolai tanár 1990.
     Kossuth Lajos Tudományegyetem, környezetvédelmi és műszeres analitikus szakvegyész,  1995.

     b/ tudományos fokozat:
      egyetemi doktor KLTE, Debrecen 1995.

A disszertáció címe:
 Szőlő, must és bor szervetlen- valamint a bor aromakomponenseinek vizsgálata

Fôiskolai megbízások:
 1. főiskolai tanácstagság
 2. "A tehetségért" mozgalom tanszéki szervezője
 3. OTDK tanár elnök
 4. Szakszervezeti bizalmi

Oktatási feladata:
 előadás:
             Szervetlen kémia
 gyakorlat:  Szervetlen kémia
 

Nyelvismerete:
 német, angol

Kutatási témája:
 Mikroelem vándorlás a talaj, szőlő, bor viszonylatban

Nemzetközi szakmai konferenciákon való részvétel:

1. Patonay T. - Murányi Z. - Patonay-Péli E.: An improved synthesis of hydroxyflavones.  Xth.  symposium on the chemistry of heterocyclic compounds, Kosice, 1990.
2. Patonay T. - Molnár D. - Murányi Z.: A simplified and highly efficient syenthesis of  hydroxychromonoids.  3rd blue Danube symposium on heterocyclic chemistry, Sopron,  1993.
3. Murányi Z. - Oldal V.: Válogatás a környezetvédelem témakörében írott diplomamunkák  anyagából. Nemzetközi Kémiatanári Konferencia, Eger, 1994.
4. Murányi Z. - Papp L.: Effects of Viticultural Technology on the Concentration of  norganic Components. VII Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry Innovative  Methodologies for Health and Environmental Protection. Róma, 1995.
5. Murányi Z. - Papp L.: "Enological" metal speciacion analysis. VIII. Hungarian-Italian  Symposium on Spectrochemistry, Debrecen, 1997.
6. Milinki É.- Murányi Z.: Amphipods as Biomonitor or Metal Pollution in Eger- and Laskó  Streams 2nd International PhD Seminar, Budapest, 1997.
7. Milinki É.–Murányi Z.: Amphipodsand other macroinver-tebrates as indicator species of haevy metal pollution in Eger and Lasko streams Sil Congress. International Limnology Conference, Dublin, 1998.
8. Murányi Z.–Oldal V.–Bíró É.: Untersuchungsset zur Analyse der Luft und seine Verwendung in den Umweltschutzzirkeln. Internationale Konferenz für Chemielehrer, Osztrava, 1998.
9. Murányi Z.–Kovács Zs.–Dinya Z.–Papp L: Statistical evaluation of aroma and metal contents of Tokay wines. IX. Italian Hungarian Symposium on Spectrochemistry: Urban health: a challenge for the third millennium, Siena, 1999.
 

Hazai szakmai konferenciákon tartott elôadások:

1. Murányi Z.- Papp L.: Szôlô, must, bor elemforgalmának vizsgálata ICP-OES módszerrel  I. XXXVI. MSzV, Lillafüred, 1993.
2. Murányi Z.- Papp L.: Szôlô, must, bor elemforgalmának vizsgálata ICP-OES módszerrel  II. XXXVII. MSzV, Kaposvár, 1994.
3. Murányi Z.- Papp L.: Különböző technológiával készített borok fémtartalmának vizsgálata ICP- AES technikával 39. Magyar  spektrokémiai  vándorgyűlés, Mosonmagyaróvár, 1996.
4. Murányi Z.-Dinya Z.: Különbözô technológiával készült borok aroma komponenseinek  vizsgálata GC-MS módszerrel. Vegyészkonferencia, Eger, 1996.
5. Murányi Z.- Papp L.: Determination of the iron(II) content in wines 40. Magyar  spektrokémiai  vándorgyűlés, Debrecen, 1997.
6. Murányi Z.-Oldal V.: Levegővizsgálati-készlet és alkalmazása környezetvédelmi szakkörön. 18. Kémiatanári Konferencia, Budapest, 1998.
7. Murányi Z.–Papp L.: Borokban lévő vas(II)tartalom és változásának vizsgálata. 41. Színképelemző Vándorgyűlés, Budapest, 1998.
9. Milinki É. – Murányi Z.: Amphipoda és más makrogerinctelen fajok alkalmassága a nehézfém-szennyezés kimutatására az Eger és Laskó patak esetében XXXX. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1998.
10. Murányi Z.–Papp L.: Fémek fizikai formájának változása a bor keletkezése során. 42. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Veszprém, 1999.
11. Milinki É. – Murányi Z.: Amphipoda fajok alkalmassága a nehézfém-szennyezés kimutatására az Eger patak esetében XXXXI. Hidrobiológus Napok, Tihany, 1999.
12. Murányi Z.–Papp L.: Fémek fizikai formájának változása a bor keletkezése során. 42. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Veszprém, 1999.
 

Publikációk:

Letöltések:

A 2002-es Országos Kémiatanári Konferencián bemutatott kísérletek leírása:
A 2004-es Országos Kémiatanári Konferencián bemutatott kísérletek leírása:
Feladatok a Szervetlen Kémia I. gyakorlathoz

Az Élelmiszer- és borászati kémia c. tárgy témaköreinek rövid vázlata

1. Murányi Z.: 7-hidroxi-flavonok szintézise. EKTF Tudományos Közleményei: Tanulmányok a  kémiai tudományok körébôl. Eger, 1994. 73--82.
2. Patonay T. - Molnár D. - Murányi Z.: Flavonoids, 45 [1]. A General and Efficient Synthesis of  Hydroxyflavones and -chromones. Bulletin de la Societe Chimique de France. 132,  233-242. (1995)
3. Murányi Z. - Papp L.: Untersuchung der Migration von makro- und Mikroelementen in einem  Egerer (Ungarn) Trauben-Most-Wein-System I. Die Weinwissenschaft. Vitic. Enol. Sci.  51. (1), 25-28 (1996)
4. Murányi Z. - Papp L.: Effects of Viticultural Technology on the Concentration of Inorganic  Components. Microchemical Journal, 55, 81-87 (1997)
5. Murányi Z. - Papp L.: ICP-AES metal content analysis of wines made with different  technologies. ACH-models in Chemistry, 134 (4), p. 529–537. (1997)
6. Murányi Z. - Papp L.: "Enological" metal speciacion analysis. Microchemical Journal, 60, p. 134–142. (1998)
7. Milinki É. – Murányi Z.: Amphipodsand other macroinvertebrates as indicator species of haevy metal pollution in Eger and Lasko streams. (Közlésre elfogadva) 
 

mzperx@gemini.ektf.hu